Politika privatnosti

 Dana 20. marta 2019. godine, Kompanija Walt Disney Company je stekla određeni deo poslovanja kompanije 21st Century Fox, a koji sadrži i obezbeđivanje usluga opisanih u tekstu ispod. Ova Politika je ažurirana kako bi taj prenos bio uzet u obzir.

 

Politika privatnosti

Proizvodi pravno dejstvo od 31.01.2020

 

UVOD

The Walt Disney Company Bulgaria EOOD (“Društvo” ili “Mi”), koje možete kontaktirati putem i-mejl adrese FNGPrivacy_SER@fox.com želi da vas informiše o tome kako prikupljamo, koristimo i otkrivamo podatke o ličnosti od vas i u vezi sa vama, preko ovog internet sajta  http://www.24kitchen.rs/ i njegovih pratećih mobilnih sajtova, aplikacija i dodataka (zajedno označeno kao: „Usluge Društva“).

Tabelu sa sadržajem i kratak pregled ove Politike privatnosti možete naći u tabeli ispod. Za više detalja u vezi sa obradom podataka koje vrši Društvo, kliknite na linkove u svakom odeljku kratkog pregleda.

 

Sadržaj

 

 1. NAŠTA I NA KOGA SE ODNOSI OVA POLITIKA PRIVATNOSTI?
 2. KOJE VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI PRIKUPLJAMO O VAMA?
 3. ZAŠTO PRIKUPLjAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?
 4. PO KOM PRAVNOM OSNOVU OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?
 5. KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?
 6. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?
 7. DA LI SE VAŠI PODACI O LIČNOSTI PRENOSE U INOSTRANSTVO?
 8. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI SA VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?
 9. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?
 10. AŽURIRANJA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI
 11. KONTAKTIRAJTE NAS

 

 

Pitanje

Informacija

1.     

Na šta i na koga se odnosi ova Politika privatnosti?

Društvo je rukovalac podataka o ličnosti koje mi prikupljamo od vas i o vama putem Usluga Društva.

Ova Politika privatnosti se primenjuje na sve korisnike koji koriste Usluge Društva, uključujući i one koji koriste Usluge Društva a nisu registrovani niti su se pretplatili na Usluge Društva, kao i na one koji su se registrovali ili su se pretplatili na Usluge Društva.

Za više informacija kliknite ovde.

2.     

Koje vrste podataka o ličnosti prikupljamo o vama?

Društvo može prikupljati podatke od vas i o vama.

Naročito, Društvo prikuplja (1) kontakt informacije, (2) javne podatke i informacije koje objavite, (3) podatke koje ste dozvolili društvenim medijima da ih podele sa Društvom i (4) podatke o aktivnostima.

Međutim, mi ne prikupljamo ni finansijske informacije od pružaoca platnih usluga niti osetljive podatke koji se odnose na vas.

Za više informacija kliknite ovde.

3.     

Zašto prikupljamo vaše podatke o ličnosti?

Glavni razlog zašto prikupljamo podatke o vama jeste da vam pružimo Usluge Društva i da vam omogućimo interakciju sa takvim uslugama.

Pored toga, uz vašu prethodnu saglasnost, možemo Vam poslati ponude za promocije i marketinška obaveštenja, uključujući i one na osnovu vaših ličnih preferencija i navika.

Za više informacija kliknite ovde.

4.     

Po kom pravnom osnovu obrađujemo vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti se uglavnom prikupljaju kako bismo vam pružili Usluge Društva.

Vaši podaci o ličnosti mogu takođe biti prikupljeni kako bi bili u skladu sa važećim zakonskim obavezama i / ili radi zaštite legitimnog interesa Društva.

Nepružanje takvih podataka će značiti da je nemoguće da vam se ponude i / ili pruže Usluge Društva.

Kada se vaši podaci o ličnosti prikupljaju u marketinške svrhe, imate mogućnost da ne pružite Društvu vaše podatke o ličnosti.

Za više informacija kliknite ovde.

5.     

Kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti?

Sigurnost vaših podataka je prioritet za nas. Shodno tome, Društvo je primenilo adekvatne administrativne, tehničke i fizičke mere radi zaštite vaših podataka o ličnosti od gubitka, krađe i neovlašćene upotrebe, otkrivanja ili promene.

Za više informacija kliknite ovde.

6.     

Ko ima pristup vašim podacima o ličnosti?

 

Društvo može da podeli vaše podatke o ličnosti (i) pružaocima usluga, (ii) našim Povezanim društvima i (iii) državnim vlastima, kada je to dozvoljeno važećim zakonima.

Za više informacija kliknite ovde.

7.     

Da li se vaši podaci o ličnosti prenose u inostranstvo?

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneseni u druge države, posebno u Bugarsku i u Španiju, u skladu sa važećim propisima o privatnosti. U svakom slučaju, uvek se postaramo da su odgovarajuće i prikladne zaštitne mere, namenjene da zaštite vaše podatke o ličnosti (takve mere zaštite su u skladu sa važećim zakonima), postavljene kako bi zaštitili vaše podatke o ličnosti.

Za više informacija kliknite ovde.

8.     

Koja su vaša prava u vezi sa vašim podacima o ličnosti?

Prema lokalnim važećim zakonom imate, između ostalog, pravo da zatražite pristup, dopunu, ažuriranje, izmenu i brisanje vaših podataka o ličnosti.

Za više informacija kliknite ovde.

9.     

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti?

Vaši podaci o ličnosti će se obično skladištiti u našim sistemima za period neophodan za pružanje Usluga Društva.

Za više informacija kliknite ovde.

10.  

Ažuriranja ove Politike privatnosti

Društvo može da izmeni ili ažurira ovu Politiku privatnosti kako bi bila u skladu sa važećim zakonom.

Molim vas pogledajte datum stupanja na snagu na vrhu ove Politike privatnosti kako biste videli kada je ova Politika privatnosti poslednji put izmenjena.

11.  

Kako vas mogu kontaktirati u vezi sa obradom mojih podataka o ličnosti?

Možete nas kontaktirati na sledeću i-mejl adresu FNGPrivacy_SER@fox.com

 

 

 1. NA ŠTA I NA KOGA SE ODNOSI OVA POLITIKA PRIVATNOSTI

 

Društvo je rukovalac podataka o ličnosti (npr. informacija koja identifikuje određenu osobu, kao što je puno ime i prezime ili i-mejl adresa) koje prikupljamo od vas i u vezi sa vama putem Usluga Društva, koje su obrađene u skladu sa uslovima ove Politike privatnosti.

 

Ova Politika privatnosti i naša Politika Kolačića se primenjuje na sve korisnike koji koriste Usluge Društva, uključujući i one koji koriste Usluge Društva a nisu registrovani niti su se pretplatili na Usluge Društva, kao i na one koji su se registrovali ili su se pretplatili na Usluge Društva.

 

Kao što je navedeno u našim Uslovima korišćenja, Usluge Društva su namenjene opštoj publici, nisu usmerene na decu i ne prikupljaju svesno podatke o ličnosti od dece mlađe od 16 godina.

 

 1. KOJE VRSTE PODATAKA O LIČNOSTI PRIKUPLJAMO O VAMA?

 

Društvo prikuplja (1) kontakt informacije, kada se prijavite za Uslugu Društva, (2) javne podatke i objave koje podelite preko Usluga Društva, (3) podatke koje ste dozvolili društvenim medijima da ih podele sa ovim Društvom, (4) podatke o aktivnostima kada pristupate i stupate u interakciju sa Uslugom Društva. Naročito, Društvo prikuplja sledeće vrste podataka od vas i u vezi sa vama:

 

 1. Kontakt informacije su informacije koje dostavljate kako biste se registrovali na Usluge Društva. Kontakt informacije mogu da uključuju, na primer, vaše ime, prezime, i-mejl adresu, pol, državu, poštanski broj i datum rođenja.
 2. Javni podaci i objave koji se sastoje od komentara ili sadržaja koji objavljujete na Uslugama Društva i podaci o ličnosti o vama koji prate te objave ili sadržaje, a koji mogu da sadrže ime, korisničko ime, komentare, dopadanja, status, informacije o profilu i sliku. Javne informacije i objave su uvek javne, što znači da su dostupne svima i mogu biti prikazane u rezultatima pretraživanja na eksternim pretraživačima.
 3. Podaci iz društvenih medija. Ako pristupate ili se prijavljujete na Uslugu Društva putem usluge društvenih medija ili povezujete Uslugu Društva sa uslugom društvenih medija, podaci koje prikupljamo mogu da sadrže i vaš korisnički broj i / ili korisničko ime povezano sa tom uslugom društvenih medija, bilo koje informacije ili sadržaj koji ste dozvolili uslugama društvenih medija da ih podele sa nama, kao što su profilna slika, i-mejl adresa ili liste prijatelja, kao i sve informacije koje ste javno objavili u vezi sa tom uslugom društvenih medija. Kada pristupate Uslugama Društva putem usluga društvenih medija ili kada povežete Uslugu Društva sa uslugama društvenih medija, vi ovlašćujete Društvo da prikuplja, skladišti i koristi takve podatke i sadržaj u skladu sa ovom Politikom privatnosti.
 • Podaci o aktivnostima. Kada pristupite i stupate u interakciju sa Uslugama Društva, možemo prikupiti određene informacije o tim posetama. Na primer, da bismo dozvolili vašu vezu sa Uslugama Društva, naši serveri primaju i beleže informacije o vašem računaru, uređaju i pretraživaču, uključujući potencijalno vašu IP adresu, vrstu pretraživača i druge informacije o softveru ili hardveru. Ako Uslugama Društva pristupate putem mobilnog ili drugog uređaja, možemo prikupiti jedinstveni identifikator uređaja koji je dodeljen tom uređaju, podatke o geolokaciji ili druge transakcione informacije za taj uređaj. Kolačići i druge tehnologije praćenja (kao što su kolačići pretraživača, pikseli, signali) i Adobe Flash tehnologija pod uobičajenim nazivom "Flash kolačići") se takođe mogu prikupljati. Ove tehnologije se takođe mogu koristiti za prikupljanje i čuvanje informacija o vašem korišćenju Usluga Društva, kao što su stranice koje ste posetili, sadržaj koji ste pregledali, upite za pretragu koje ste pokrenuli i reklame koje ste videli. Za više informacija posetite našu Politiku Kolačića.
 1. Informacije iz drugih izvora. Informacije koje prikupljamo možemo dopuniti informacijama iz drugih izvora, kao što su javno dostupne informacije iz usluga društvenih medija i komercijalno dostupnih izvora.

Mi ne prikupljamo:

 • Finansijske informacije od pružaoca platnih usluga: u nekim slučajevima možemo koristiti nepovezane usluge plaćanja kako bismo vam omogućili kupovinu proizvoda ili izvršenje plaćanja (“Usluga plaćanja”). Ukoliko želite da kupite proizvod ili izvršite uplatu pomoću Usluga plaćanja, bićete upućeni na internet stranicu Usluga plaćanja. Sve informacije koje pružite Uslugama plaćanja će biti podložne važećoj politici privatnosti Usluga plaćanja, a ne ovoj Politici privatnosti. Nemamo pristup podacima o plaćanju u vezi sa Uslugom plaćanja.
 • Osetljive informacije: molimo vas da nam ne šaljete, niti otkrivate bilo koje osetljive podatke o ličnosti (kao što su brojevi socijalnog osiguranja, informacije vezane za rasno ili etničko poreklo, politička mišljenja, religijska ili druga uverenja, zdravstveno stanje, osuda za krivična dela ili članstvo u sindikatu) putem ili preko Usluga Društva ili na drugi način.

Povezane usluge. Usluge Društva takođe mogu biti povezane sa sajtovima, uključujući sajtove društvenih medija, kojima upravljaju nepovezana društva, i mogu da prenose reklame ili da nude sadržaj, funkcionalnost, igre, biltene, takmičenja ili nagradne igre ili aplikacije koje razvijaju i održavaju nepovezana društva. Društvo nije odgovorno za praksu privatnosti nepovezanih društava, a kada jednom napustite Usluge Društva ili kliknete na oglas, potrebno je proverite politiku privatnosti druge usluge koja se primenjuje.

 

 1. ZAŠTO PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

 

Mi koristimo podatke o ličnosti koje prikupljamo od vas i u vezi sa vama da bismo:

 

 1. vam omogućili Usluge Društva i funkcije;
 2. vam dozvolili da komentarišete sadržaj i učestvujete u on-lajn igrama, takmičenjima ili programima sa nagradama;
 3. vam obezbedili korisničku podršku i odgovorili na upite;
 4. poštovali zakon ili zakonsku obavezu ili odgovorili na zahteve javnih i vladinih organa;
 5. izmerili i poboljšali Usluge Društva i funkcije;
 6. zaštitili prava Društva i drugih: naročito mogu da postoje slučajevi kada Društvo može koristiti vaše podatke o ličnosti, uključujući situaciju u kojoj Društvo ima dobronamerno uverenje da je takva obrada neophodna radi: (i) zaštite, sprovođenja ili odbrane zakonskih prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine Društva, naših Povezanih društava ili njihovih zaposlenih, predstavnika, izvođača radova, davalaca licenci i dobavljača (uključujući izvršenje naših ugovora i naših uslova korišćenja); (ii) zaštite sigurnosti, privatnosti i sigurnosti korisnika Usluga Društva ili javnosti; (iii) zaštite Društva, kao i drugih uključenih trećih strana, kao što su dobavljači Društva, protiv prevare ili u svrhu upravljanja rizikom;
 7. završili korporativnu transakciju, kao što je predložena ili stvarna reorganizacija, spajanje, prodaja, zajedničko ulaganje, ustupanje, prenos ili drugi raspored svih ili bilo kog dela poslovanja, imovine ili zaliha Društva (uključujući vezu sa stečajnim ili drugim sličnim postupkom). Na primer, ako je Društvo uključeno u spajanje ili prenos celog ili materijalnog dela svog poslovanja, Društvo može da prenese vaše informacije strani ili stranama uključenim u transakciju kao deo te transakcije;
 8. omogućili funkcionalnost deljenja društvenih mreža; ako se prijavite na ili povežete nalog usluge društvenih medija sa Uslugama Društva, možemo podeliti vaše korisničko ime, sliku i dopadanja, kao i vaše aktivnosti i komentare sa drugim korisnicima te Usluge Društva i sa vašim prijateljima povezanim sa vašim uslugama društvenih medija. Možemo takođe podeliti iste informacije i sa pružaocem usluga društvenih medija;
 9. poboljšali vaše iskustvo sa on-lajn i off-lajn Uslugama Društva tako što ćemo vam dostaviti sadržaj koji ćete smatrati relevantnim i zanimljivim;
 10. vam nakon vaše prethodne saglasnosti poslali - putem i-mejla, SMS-a, telefona, chat-a i društvenih medija - ponude, promocije i druga marketinška obaveštenja u vezi sa Uslugama Društva i / ili uslugama / proizvodima trećih strana koji rade u medijima i sektoru zabave, uključujući grupne kompanije i usluge ili funkcije koje su zajednički brendirane, kao što su takmičenja ili druge promocije dogovorene zajedno sa trećom stranom ili Povezanim društvima koje mogu biti smeštene na Uslugama Društva ili na uslugama Povezanih društava ili trećih strana;
 11. vam nakon vaše prethodne saglasnosti poslali - marketinška obaveštenja prilagođena vašim interesima i potrebama pomoću kanala komunikacije koji su navedeni pod slovom j) gore.

 

Možemo da koristimo anonimne podatke o ličnosti ili informacije koje vas više ne identifikuju lično, čak posredno (npr. statistika) za dodatne svrhe ili radi podele trećim licima.

 

 1. PO KOM PRAVNOM OSNOVU OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Obrada vaših podataka o ličnosti u svrhu:

 • Odeljka 3, slova od a) do c) ove Politike privatnosti koja je neophodna za pružanje Usluga Društva i stoga je obavezna, jer se u suprotnom usluge ne mogu pružiti;
 • Odeljka 3, slova d) ove Politike privatnosti koja je obavezna kako se zahteva prema važećim zakonima; i
 • Odeljka 3, slova od e) do g) ove Politike privatnosti koji se sprovodi na osnovu legitimnih interesa Društva i/ili njegovih drugih ugovornih strana koje su adekvatno uravnotežene sa vašim interesom jer se obrada podataka vrši u granicama strogo neophodnim za obavljanje takvih aktivnosti. Ove aktivnosti obrade podataka nisu obavezne i možete da izjavite prigovor u bilo kom trenutku kroz modalitete prema Odeljku 11 ove Politike privatnosti, osim ako Društvo ima uverljive legitimne razloge za nastavak obrade.

Nasuprot navedenom, obrada:

 • Odeljka 3, slova h) je diskreciona, ali bez vašeg pristanka nemoguće je povezati se na nalog usluga društvenih medija sa Uslugom Društva, tako da ćete morati da se prijavite na Usluge Društva koristeći drugačiji mehanizam;
 • Odeljka 3, slova od i) do k) je diskreciona, ali bez vašeg pristanka nemoguće je da vam Društvo pruži personalizovani sadržaj, da vam pruži generička marketinška obaveštenja Društva i usluge / proizvode trećih lica ili obaveštenja na osnovu vaših interesa i potreba i da pružaju usluge koje su zajednički brendirane.

Možete opozvati vašu saglasnost za obradu vaših podataka o ličnosti u svrhe u skladu sa Odeljkom 3, slova h) do k) u bilo kom trenutku slanjem obaveštenja na i-mejl adresu u Odeljku 11 ispod. Napominjemo da se aktivnosti pod slovom i) mogu obavljati putem tehnologija praćenja kolačića. Za više informacija o tome kako da onemogućite kolačiće, molimo vas da posetite našu Politiku Kolačića. Konačno, možete povući svoj pristanak ili se možete protiviti direktnim marketinškim obaveštenjima u slučaju slova j) i k), bilo jednostavnom promenom vaših postavki na podešavanjima vašeg korisničkog profila, ukoliko ste registrovani, ili putem alata za upravljanje pristankom koji je dostupan na našoj internet stranici, ukoliko niste registrovani, ili sledeći uputstva za odjavu u našim obaveštenjima.

U nastavku možete naći tabelu sa objašnjenjima o napred navedenom pitanju:

Svrha obrade

Pravni osnov

Dobrovoljno ili obavezno pružanje podataka o ličnosti

Odeljak 3 slovo a): Pružanje usluga Društva (npr. kada je neophodna registracija korisnika).

Izvršenje ugovora

Pružanje je neophodno

Nepružanje podataka bi prouzrokovalo nemogućnost pružanja Usluga Društva

Odeljak 3 slovo b): Interakcije korisnika (komentari, učešće na konkursima itd.)

 

Izvršenje ugovora

Pružanje je neophodno

Nepružanje podataka bi dovelo do  nemogućnosti pružanja Usluga Društva

Odeljak 3 slovo c): Korisnička podrška  

Izvršenje ugovora

Pružanje je neophodno

Nepružanje podataka bi dovelo do  nemogućnosti pružanja Usluga Društva

Odeljak 3 slovo d):  Usklađenost sa zakonskom obavezom

Zakonska obaveza

 

Pružanje je  obavezno

Nepružanje podataka bi prouzrokovalo nemogućnost pružanja Usluga Društva

Odeljak 3 slovo e): Analiza i poboljšanje Usluga Društva

Legitimni interes

Pružanje nije obavezno

Možete iskoristiti svoje pravo na prigovor na obradu, ali Društvo može nastaviti da obrađuje vaše podatke u slučaju uverljivih legitimnih osnova, koji prevazilaze vaše interese

 

Odeljak 3 slovo f):

Zaštita interesa Društva i interesa trećih strana

Legitimni interes

Pružanje nije obavezno

Možete iskoristiti svoje pravo na prigovor na obradu, ali Društvo može nastaviti da obrađuje vaše podatke u slučaju uverljivih legitimnih osnova, koji prevazilaze vaše interese

 

Odeljak 3 slovo g):  Korporativna transakcija

Legitimni interes

Pružanje nije obavezno

Možete iskoristiti svoje pravo na prigovor na obradu, ali Društvo može nastaviti da obrađuje vaše podatke u slučaju uverljivih legitimnih osnova, koji prevazilaze vaše interese

 

Odeljak 3 slovo h): Deljenje društvenih medija 

Pristanak

Pružanje je dobrovoljno

Možete iskoristiti svoje pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku, bez posledica, osim potrebe da se prijavite preko drugog naloga.

 

Odeljak 3 slovo i): Personalizacija korisničkog iskustva

Pristanak

Pružanje je dobrovoljno

Možete iskoristiti svoje pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku, bez posledica, osim da prestanete da primate sadržaj koji vam može biti relevantan ili zanimljiv

 

Odeljak 3 slovo j): Opšti marketing

Pristanak

Pružanje je dobrovoljno

Možete iskoristiti svoje pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku, bez posledica, osim da prestanete da primate marketinška obaveštenja

 

Odeljak 3 slovo k): Ciljani marketing

Pristanak

Pružanje je dobrovoljno

Možete iskoristiti svoje pravo da povučete svoj pristanak u bilo kom trenutku, bez posledica, osim da prestanete da primate personalizovana marketinška obaveštenja

 

 

 

 1. KAKO OBRAĐUJEMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

U vezi sa gore navedenim svrhama, podaci se obrađuju putem elektronskih i ručnih sredstava koji su zaštićeni adekvatnim sigurnosnim merama, uzimajući u obzir poslednje stanje tehnike, troškove implementacije i prirodu, opseg, kontekst i svrhu obrade kao i rizik od različitih verovatnoća i ozbiljnosti prava i sloboda pojedinaca. U tom smislu, Društvo koristi odgovarajuće administrativne, tehničke, kadrovske i fizičke mere za čuvanje podataka o ličnosti koje poseduje od gubitka, krađe i neovlašćenog korišćenja, otkrivanja ili promene.

 1. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?

U svrhe koje su u skladu sa svrhama iz Odeljka 3 ove Politike privatnosti, Društvo može da deli vaše podatke o ličnosti sa sledećim kategorijama primalaca koji se nalaze u ili izvan Evropske Unije u skladu i u granicama odredaba Odeljka 7 ispod:

 1. Treća lica kao pružaoci usluga kojima su poverene aktivnosti obrade i koji su propisno imenovani za obrađivače kada to zahtevaju važeći zakoni, npr. cloud pružaoci usluga, drugi entiteti grupe, pružaoci usluga koji su bili od značaja ili podržavaju Usluge Društva - i na taj način, kao primer i bez ograničenja, društva koja pružaju IT usluge, stručnjake, konsultante i advokate;
 2. Društva koja su rezultatkorporativnih transakcija, mogućih spajanja, razdvajanja ili drugih transformacija;
 3. Povezana društva: Naše filijale uključuju članove grupacije The Walt Disney Family of Companies (“Povezana društva”). Za više informacija o Povezanim društvima kontaktirajte privacycontact@disney.com.
 4. Poslovni partneri. Uz vašu prethodnu saglasnost Društvo može da deli vaše podatke o ličnosti poslovnim partnerima koji posluju u medijima i sektoru zabave kako bi vam poslali marketinška obaveštenja;
 5. Nadležni državni organi u cilju poštovanja važećih zakona.

 

 1. DA LI SE VAŠI PODACI O LIČNOSTI PRENOSE U INOSTRANSTVO?

 

Vaši podaci o ličnosti mogu biti preneseni u druge zemlje, posebno u Bugarsku i u Španiju, u skladu sa važećim propisima o privatnosti. Imajte na umu da je Evropska komisija priznala neke zemlje koje nisu članice EEP (Evropskog ekonomskog prostora) budući da pružaju adekvatan nivo zaštite podataka u skladu sa standardima EEP i stoga imaju odgovarajući nivo zaštite podataka u skladu sa lokalnim zakonom. Kompletna lista ovih zemalja je dostupna na http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Za prenos u zemlje koje lokalna vlada ne smatra adekvatnim, mi smo uspostavili odgovarajuće i prikladne zaštitne mere namenjene zaštiti vaših podataka o ličnosti i da prenos vaših podataka o ličnosti bude u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti, kao što su standardne ugovorne klauzule usvojene od strane lokalne vlasti.

Imate pravo da zatražite kopiju gore navedene mere ili dodatne informacije o vašim podacima o ličnosti tako što ćete kontaktirati Društvo na adresu navedenu u Odeljku 11 ove Politike privatnosti.

 1. KOJA SU VAŠA PRAVA U VEZI SA VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI?

U svakom trenutku imate pravo da:

 

 1. a) dobijete potvrdu da li vaši podaci o ličnosti postoje ili ne, da dobijete kopiju navedenog i da budete informisani o njenom sadržaju, izvoru, kao i o daljim informacijama, takođe dostupnim u ovoj Politici privatnosti, u svrhu obrade vaših podataka o ličnosti, kategorijama primalaca, postojanju bilo kakvog automatizovanog odlučivanja, ako postoji, o predviđenom periodu za koji ćemo ga pohraniti, gde je to moguće, kao i o zaštitnim merama koje smo usvojili za prenos izvan EEP;
 2. b) proverite tačnost vaših podataka o ličnosti i zatražite njihovo ispravljanje, ažuriranje ili dopunu;

 

 1. c) zahtevate brisanje ili anonimizaciju vaših podataka o ličnosti kada:

 

 1. se vaši podaci o ličnosti obrađuju u suprotnosti sa važećim zakonom;
 2. vaši podaci o ličnosti više nisu potrebni za svrhe za koje smo ih prikupili;
 3. imamo zakonsku obavezu da ih obrišemo;
 4. ste izjavili prigovor na obradu opravdanu na legitimnim osnovama u skladu sa tačkom d) ispod, a mi nemamo preovlađujuće i uverljive legitimne razloge za nastavak takve obrade;

 

 1. se protivite obradi vaših podataka o ličnosti koja se zasniva na našem legitimnom interesu;
 2. zahtevate da Društvo ograniči obradu vaših podataka o ličnosti gde:
 • osporavate tačnost podataka o ličnosti dok ne preduzmemo dovoljne korake da ispravimo ili proverimo njihovu tačnost;
 • je obrada nezakonita ali ne želite da obrišemo podatke;
 • nam više nisu potrebni podaci o ličnosti u svrhu obrade, ali Vi zahtevate to radi uspostavljanja, ostvarivanja ili odbrane zakonitih potraživanja; ili ste izjavili prigovor na obradu opravdanu na legitimnim osnovama čekajući potvrdu da li Društvo ima uverljive legitimne razloge za nastavak obrade ;
 1. primite elektronsku kopiju vaših podataka o ličnosti, ako želite da prenesete vaše podatke o ličnosti koje ste dali Društvu, kada se lični podaci obrađuju automatskim sredstvima i obrada je ili (i) zasnovana na vašem pristanku ili (ii) neophodna za obavljanje Usluga Društva ("pravo na prenosivost podataka");
 2. podnesete žalbu nadležnom nadzornom organu - Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

 

U vezi sa napred navedenim, možete poslati vaš zahtev na adresu navedenu u Odeljku 11 ove Politike privatnosti. U Vašem zahtevu molimo Vas da navedete Vašu i-mejl adresu, ime, adresu i broj telefona i jasno navedete kojim informacijama želite pristupiti, odnosno koje želite promeniti, ažurirati, zabraniti ili obrisati.

 

Zapamtite da čak i nakon što ugasite svoj nalog, ili ako od nas zatražite da obrišemo vaše podatke o ličnosti, kopije nekih informacija sa vašeg naloga mogu ostati vidljive u nekim okolnostima kada ste, na primer, podelili informacije na društvenim medijima ili drugim uslugama ili, na primer, kada je zadržavanje takvih kopija neophodno za poštovanje zakonske obaveze ili pravne odbrane. Zbog prirode caching tehnologije, vaš nalog možda neće biti odmah nedostupan drugima. Takođe možemo da zadržimo rezervne informacije koje se odnose na vaš nalog na našim serverima neko vreme nakon otkazivanja ili nakon vašeg zahteva za brisanje, da bi bilo u skladu sa važećim zakonom.

 

Pružamo vam takođe i mnogo izbora u vezi sa našim korišćenjem i otkrivanjem vaših podataka o ličnosti u marketinške svrhe. Možete da opozovete svoj pristanak, u bilo kom trenutku, za:

 

 • Primanje elektronskih obaveštenja od nas. Ako više ne želite da primate marketinške i-mejl-ove od nas ubuduće, možete da odustanete od primanja ovih marketinških i-mejl poruka tako što ćete jednostavno ili promeniti svoje postavke na podešavanjima vašeg korisničkog profila, ako ste registrovani, ili preko alata za upravljanje pristankom koji je dostupan na našoj internet stranici, ako niste registrovani, ili ako sledite uputstva za odjavu u našim obaveštenjima. Takođe možete poslati zahtev na adresu iz Odeljka 11 Politike privatnosti. U svakom slučaju, Društvo može nastaviti da vam šalje administrativna obaveštenja u vezi sa pružanjem Usluga Društva.
 • Naše deljenje vaših podataka o ličnosti sa Povezanim društvima ili poslovnim partnerima u marketinške svrhe. Ako biste želeli da vaše podatke o ličnosti ne delimo ubuduće Povezanim društvima i / ili poslovnim partnerima u njihove direktne marketinške svrhe, možete da isključite ovo deljenje tako što ćete jednostavno promeniti postavke podešavanjima vašeg korisničkog profila, ako ste registrovani, ili putem alata za upravljanje pristankom koji je dostupan na našoj internet stranici, ako niste registrovani, ili ako sledite uputstva za odjavu u našim obaveštenjima ili tako što ćete poslati zahtev na adresu iz Odeljka 11 Politike privatnosti.

 

U svim gore navedenim slučajevima, možemo vas kontaktirati i zatražiti više informacija, koje su ili mogu biti potrebne da pravilno obradimo vaš zahtev.

 

 1. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Mi ćemo zadržati vaše podatke samo za period koji je potreban da bi se ispunila svrha za koju su prikupljeni podaci kao što je navedeno u ovoj Politici privatnosti. U svakom slučaju, sledeći periodi zadržavanja će se primeniti na obradu vaših podataka o ličnosti u svrhe navedene u nastavku:

 • Podaci prikupljeni za svrhe u skladu sa Odeljkom 3, slova od a) do h) ove Politike privatnosti su zadržani za vreme pružanja Usluga Društva ili aktivnosti koje se njima razmatraju plus dužina bilo kog primenjivog zakonskog roka zastarelosti nakon prestanka Usluga Društva;
 • Podaci prikupljeni za svrhe u skladu sa Odeljkom 3, slovo h) ove Politike privatnosti se čuvaju za vreme koje je potrebno za prijavu za Usluge Društva putem društvene mreže;
 • Podaci prikupljeni za svrhe u skladu sa Odeljkom 3, slovo i) se čuvaju za period od 12 meseci;
 • Podaci prikupljeni za svrhe u skladu sa Odeljkom 3, slovo j) čuvaju se za period od 24 meseca; i
 • Podaci prikupljeni za svrhe u skladu sa Odeljkom 3, slovo k) se čuvaju za period od 24 meseca.

Na kraju perioda zadržavanja vaši podaci o ličnosti će biti obrisani, anonimizirani ili objedinjeni.

 1. AŽURIRANJA OVE POLITIKE PRIVATNOSTI

Društvo može izmeniti ili ažurirati ovu Politiku privatnosti iz bilo kog razloga (uključujući, ali ne ograničavajući se na izmene važećeg zakona i tumačenja, odluke, mišljenja i naredbe koje se odnose na takav primenjivi zakon). Molimo vas da pogledate datum stupanja na snagu na vrhu ove Politike privatnosti da vidite kada je poslednji put revidirana. Bilo kakve izmene ove Politike privatnosti biće unapred obaveštene objavljivanjem revidirane Politike privatnosti o Uslugama Društva. Ako napravimo materijalne promene ove Politike privatnosti, koje menjaju prirodu ili obradu, ili proširuju naša prava da koristimo podatke o ličnosti koje smo već prikupili od vas, obavestićemo vas unapred i pružiti vam izbor o našoj daljoj upotrebi podataka o ličnosti, što može biti zahtevano važećim zakonom.

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

Ako imate pitanja o ovoj Politici privatnosti, molimo vas da kontaktirate Društvo na sledeću i-mejl adresu FNGPrivacy_SER@fox.com