KORISTIMO SOPSTVENE KAO I KOLAČIĆE TREĆIH LICA KAKO BISMO UNAPREDILI SVOJE USLUGE, PERSONIZOVALI MARKETINŠKE PORUKE ZA VAS, KAO I ZAPAMTILI VAŠE PREFERENCE U VEZI SAJTA. UKOLIKO NASTAVITE DA KORISTITE SAJT PRIHVATATE KORIŠĆENJE KOLAČIĆA NA NAŠEM SAJTU. ZA VIŠE INFORMACIJA (NPR. O TOME KAKO DA ISKLJUČITE KOLAČIĆE) POSETITE NAŠU POLITIKU O KOLAČIĆIMA.

OK
advertisement

Politika privatnosti

Politika privatnosti

Zaštita privatnosti

 

Primenjuje se od 7.10.2014:

Sadržaj:

1.    UVOD

2.    PRIKUPLJANJE PODATAKA

3.    KORIŠĆENJE I OTKRIVANJE PODATAKA

4.    PRISTUP I KONTROLA KORISNIKA

5.    DRUGE BITNE INFORMACIJE

6.    KONTAKT

 

 

1.    UVOD

FOX Networks Group Bulgaria („Kompanija“ ili „mi“) želi da vas upozna sa našim načinom prikupljanja, korišćenja i otkrivanja podataka dobijenih od vas i o vama. Dokument  Zaštita privatnosti opisuje na koji način postupamo sa informacijama prikupljenim kroz pružanje naših usluga ili usluga sa nama povezanih društava, kao što su veb-sajtovi, mobilni sajtovi, aplikacije (apps) i sprave (widgets) (zajedno u daljem tekstu „Usluge kompanije“).  Korišćenjem Usluga kompanije, vi pristajete na uslove ovog dokumenta o zaštiti privatnosti. Lista povezanih društava („Povezana društva“) je dostupna na /www.21cf.com/.

 

Kao što je predviđeno našim http://www.24kitchen.rs/terms-of-use, Usluge kompanije su namenjene opštoj javnosti, nisu namenjene za upotrebu od strane lica mlađih od 14 godina. Ukoliko imate manje od 14 godina, ne možete koristiti Usluge kompanije niti nam dostavljati bilo koje informacije sa ličnim podacima. Ukoliko imate 14 godina ili više, a manje od 18 godina, vi izjavljujete da ste pregledali ovu Politiku privatnosti zajedno sa vašim roditeljima ili starateljima i da vi i vaši roditelji ili staratelji razumete i slažete se sa ovim uslovima. Ukoliko ste vi roditelj ili staratelj i dozvoljavate osobi mlađoj od 18 godina („Maloletno lice“) da koristi Usluge kompanije sa ovog sajta, slažete se da ćete: (i) nadgledati korišćenje Usluga kompanije sa ovog sajta od strane Maloletnog lica; (ii) preuzeti sve rizike u vezi sa korišćenjem Usluga kompanije sa ovog sajta od strane Maloletnog lica, uključujući prenos sadržaja sa i na veb sajtove trećih lica preko interneta; (iii) preuzeti odgovornost koja proizilazi iz korišćenja Usluga kompanije sa ovog sajta od strane Maloletnog lica; (iv) osigurati tačnost i istinitost informacija koja dostavlja Maloletno lice; i (v) preuzeti odgovornost kao i da ste vezani ovom Politikom privatnosti u smislu pristupanja i korišćenja Uslugama kompanije sa ovog sajta od strane Maloletnog lica.

 

Ova pravila o zaštiti privatnosti primenjuju se na sve korisnike, uključujući i one koji koriste Usluge kompanije bez registrovanja [ili prijavljivanja], kao i one koji se registruju [ili prijavljuju] radi korišćenja. Pravila se odnose na prikupljanje i korišćenje vaših ličnih podataka (tj. informacija koje identifikuju određenu osobu, kao što su puno ime ili e-adresa) od strane Kompanije. Ona takođe generalno opisuju naše postupanje sa podacima koji nisu lične prirode (kao što su na primer, informacije o interesovanjima, demografski podaci, i podaci o korišćenju usluga).

2.    PRIKUPLJANJE PODATAKA

Kompanija i naši pružaoci usluga prikupljaju sledeće informacije o vama i od vas:

Informacije za registraciju su informacije koje navodite prilikom registrovanja radi korišćenja Usluga kompanije, na primer [da biste otvorili nalog, ostavili komentar, primali bilten, prijavljivali se na konkurs ili nagradnu igru]. Informacije za registraciju mogu biti informacije, koje uključuju ali se ne ograničavaju na:  

-          ime,

-          prezime,

-          email adresu,

-          broj lične karte,

-          šifre,

-          pol,

-          adresu, grad i državu stanovanja,

-          poštanski broj,

-          datum rođenja

-           broj telefona,

-          Pristanak (DA ili NE) na Pravila i uslove, na Politiku privatnosti i na Pravila, odnosno Politiku o kolačićima,

-          Pristanak (DA ili NE) na „newsletter“ dopise.

Javno dostupne informacije i postovi se sastoje od komentara i sadržaja koje vi objavljujete prilikom korišćenja Usluga kompanije, kao i od podataka o vama koji prate takve komentare i sadržaje, koji mogu uključivati ime, korisničko ime, komentare, sviđanja, statuse, informacije o profilu, i sliku. Javno dostupne informacije i postovi su uvek javni, što znači da su dostupni svima i mogu se pojavljivati i kao rezultati pretrage zadate sa drugih platformi.

Informacije sa društvenih mreža. Ukoliko pristupite ili se ulogujete na Usluge kompanije, preko platforme neke od društvenih mreža ili konektujete Usluge kompanije na neku od društvenih mreža, informacije koje prikupljamo mogu uključivati i vaš korisnički ID i/ili korisničko ime koje koristite na toj društvenoj mreži, te svaki drugi podatak ili sadržaj koji ste toj društvenoj mreži dozvolili da podeli sa nama, kao što su profilna slika, email adresa, ili lista prijatelja, i svaku informaciju koju ste učinili javnom tokom korišćenja sadržaja te društvene mreže. Kada pristupate Uslugama kompanije preko platforme društvene mreže, ili kada konektujete Naše usluge na usluge društvene mreže, vi nas ovlašćujete da možemo slobodno prikupljati, pohranjivati i koristiti te informacije i sadržaje u skladu sa ovim dokumentom o zaštiti privatnosti.

Informacije o aktivnostima. Kada pristupite Uslugama kompanije ili posetite sajtove povezane sa Uslugama kompanije, Kompanija i njegovi pružaoci uslugamogu prikupljati određene informacije o tim pristupanjima, odnosno posetama. Na primer, da bi dozvolili vaše konektovanje na Usluge kompanije, naši serveri primaju i beleže informacije o vašem kompjuteru, uređaju i pretraživaču, uz mogućnost prikupljanja i podataka o vašoj IP adresi, tipu pretraživača i drugih informacija o softveru ili hardveru. Ukoliko pristupite Uslugama kompanije sa mobilnog telefona ili drugog uređaja, mi možemo prikupiti informacije o jedinstvenom identifikatoru tog uređaja, geološke podatke (uključujući podatke o vašoj tačnoj lokaciji), ili druge informacije vezane za taj uređaj.

Kolačići i druge tehnološke alatke za praćenje (kao što su kolačići pretraživača, pikseli, veb svetionici i Adobe Flash tehnološka rešenja koja uključuju kolačiće) se sastoje od malih bitova podataka koji obično sadrže de-identifikovane ili anonimne jedinstvene identifikatore. Vebsajtovi Kompanije, aplikacije i drugi servisi šalju ove podatke vašem pretraživaču kada prvi put otvorite veb stranu i potom pohranjuju te podatke u vaš kompjuter ili drugi uređaj tako da im vebsajt  ili aplikacija može pristupiti kada sledeći put otvorite stranicu tog servisa. Ove tehnološke alatke se takođe mogu koristiti za prikupljanje i pohranjivanje informacija o vašem korišćenju Usluga kompanije, na primer o stranicama koje posećujete, video i drugim sadržajima koje pregledate, pretragama koje obavljate i oglasima koje pratite.

Treća lica koja podržavaju Usluge kompanije tako što se oglašavaju ili pružaju usluge, na primer tako što vam dozvoljavaju da sa drugima podelite sadržaje ili statistički prate korišćenje Usluga kompanije, takođe mogu da koriste ova tehnološka rešenja, radi prikupljanja sličnih informacija kada koristite Usluge kompanije ili usluge trećih lica. Kompanija ne kontroliše te tehnologije trećih lica, a njihovo korišćenje je uređeno pravilnicima tih trećih lica o zaštiti privatnosti . Više informacija o reklamnim mrežama i sličnim sistemima trećih lica koja koriste opisane tehnološke alatke možete naći na www.aboutads.info/consumers, a ukoliko želite da blokirate takvu praksu oglašavanja idite na www.aboutads.info/choices.

Većina pretraživača je inicijalno podešena tako da prihvata kolačiće, ali vi možete promeniti podešavanja tako da budete obavešteni prilikom postavljanja ili ažuriranja kolačića, ili da blokirate kolačiće. Korisnici mogu rukovati korišćenjem Flash tehnoloških rešenja, sa Flash alatkama za podešavanje dostupnim na Adobe vebsajtu, videti http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html..  Molimo vas da imate u vidu da nakon blokiranja pojedinih ili svih kolačića nećete moći da, pri korišćenju Usluga kompanije, koristite određene funkcije, pristupite pojedinim sadržajima, ili dobijate personalizovane sadržaje.

Informacije iz drugih izvora. Mi možemo da, informacijama dobijenim iz drugih izvora, kao što su javno dostupne informacije sa društvenih mreža, komercijalni izvori, i informacije prikupljene od strane naših Povezanih društava ili poslovnih partnera, dopunjujemo informacije koje smo prikupili.

Do not track (ne pratiti) signali. Trenutno ne odgovaramo na „Do Not Track“ signale pretraživača, budući da očekujemo da relevantna lica koja imaju interes razviju standarde o načinu tumačenja ovih signala.

3.    KORIŠĆENJE I OTKRIVANJE PODATAKA

Informacije koje dobijemo od vas i o vama, koristimo da bismo vam pružali sadržaje i Usluge kompanije, što uključuje: procenjivanje i unapređenje sadržaja i Usluga kompanije; poboljšanje vaših  iskustava u vezi Usluga kompanije, kako onih koja dobijate konektovanjem tako i kada niste konektovani, kroz dostavljanje sadržaje koji ćete smatrati interesantnim, uključujući reklamne i oglasne poruke; omogućavanje da komentarišete sadržaje i učestvujete u onlajn igrama, sadržajima ili nagradnim programima; pružanje korisničke podrške i odgovaranje na vaša pitanja. Kako bismo vam pružili sadržaj i reklame  koje su vama interesantnije i značajnije, koristićemo podatke koje nam dostavite i podake o vama kako bismo zaključili i predvideli koje su vaše potencijalne oblasti interesovanja. Ukoliko prikupljene informacija ne otkrivaju vaš identitet, informacije možemo koristiti na bilo koji način,  a možemo ih i deliti sa drugima.

Informacije koje prikupljamo od vas i o vama koristimo i u sledeće svrhe:

Da omogućimo pružaocima usluga da nam pomažu prilikom pružanja Usluga kompanije i upravljanja Uslugama.  Informacije  koje prikupimo od vas i o vama  možemo učiniti dostupnim određenim servisima trećih lica, kao što su izvođači radova, analitičari i druge statističke organizacije, agenti ili sponzori, koji nam pomažu da analiziramo i shvatimo vašu upotrebu Usluga kompanije, i kojepružaju i/ili upravljaju Uslugama kompanije.

Da omogućimo deljenje sadržaja na društvenim mrežama. Ukoliko se ulogujete ili konektujete na Usluge kompanije posredstvom društvenih mreža, možemo podeliti vaše korisničko ime, slike i sviđanja, kao i vaše aktivnosti i komentare, sa drugim korisnicima Usluga kompanije i sa vašim prijateljima sa društvene mreže. Navedene informacije možemo da podelimo i sa provajderom društvene mreže. Kada se ulogujete na društvene mreže preko naloga otvorenog na Uslugama kompanije ili kada konektujete vaš nalog na Uslugama kompanije sa društvenim mrežama, vi nas ovlašćujete da delimo informacije koje smo prikupili od vas i o vama sa provajderom društvene mreže, drugim korisnicima i vašim prijateljima, i prihvatate da je način na koji će društvene mreže koristiti podeljene informacije regulisan pravilima tih društvenih mreža o zaštiti privatnosti. Ukoliko ne želite da se vaše lični podaci dele na ovaj način, molimo vas da ne konektujete vaše naloge na društvenim mrežama sa nalozima na Uslugama kompanije i da ne učestvujete u deljenju informacija na društvenim mrežama posredstvom Usluga kompanije.

Za pružanje ko-brendiranih usluga i funkcija. Mi možemo da nudimo ko-brendirane usluge ili funkcije, kao što su takmičenja, klađenja ili druge promotivne aktivnosti, zajedno sa trećim licima („Ko-brendirane usluge“). Ove usluge mogu biti ponuđene kao Usluge kompanije ili servisi trećih lica. Na osnovu takvog odnosa, dozvoljeno nam je da delimo sa trećim licima informacije dobijene od vas tokom korišćenja ko-brendiranih usluga. Korišćenje vaših informacija od strane trećih lica je regulisano pravilima tih lica o zaštiti privatnosti.

Radi plasiranja određenih oglasnih poruka. Kompanija i naši provajderi mogu koristiti informacije koje prikupimo o vama i od vas, da bi vam tokom korišćenja Usluga kompanije ili dodatnih servisa plasirali određene oglasne poruke. Kao što je gore napomenuto, oglasne mreže trećih lica i oglašivači se mogu koristiti kolačićima i sličnim tehnološkim rešenjima kako bi prikupljali i pratili informacije, kao što su demografski podaci, informacije o interesovanjima, agregatni podaci, i aktivnosti, koje im pomažu u odabiru reklamnih sadržaja u skladu sa vašim interesovanjima. Kako biste saznali više o oglasnim mrežama trećih lica i sličnim sistemima koji koriste ova tehnološka rešenja, pogledajte www.aboutads.info, a ukoliko želite da blokirate pristup oglasnim mrežama i sličnoj oglašivačkoj praksi, idite na www.aboutads.info/choices

Za ostvarivanje kontakta sa vama. Kompanija može, periodično, slati promotivne materijale ili obaveštenja o Uslugama kompanije. Ukoliko želite da blokirate prijem takvih sadržaja, promenite podešavanje vašeg naloga ili pratite uputstva data na dnu svakog email-a. Prijem pojedinih email obaveštenja o Uslugama kompanije, kao na primer obaveštenja o promenama u pružanju Usluga kompanije ili u vezi sa našim pravilima, ne možete blokirati. Ukoliko ste instalirali mobilnu aplikaciju i želite da sprečite prijem napadne poruke, podešavanja možete promeniti i preko vašeg mobilne naprave ili preko same aplikacije.

Radi deljenja informacija sa našim Povezanim društvima. Kompanija može deliti vaše podatke sa Povezanim društvima za svrhe određene ovim dokumentom o zaštiti podataka. Link preko koga se možete upoznati sa spiskom Povezanih društava je dat na početku ovog dokumenta. Korisnici koji posećuju sajtove Povezanih društava svejedno treba da obrate pažnju na njihova pravila o korišćenju/privatnosti podataka, koja se mogu u regulisanju određenih pitanja razlikovati od naših.

Radi deljenja informacija sa našim Povezanim društvima. Kompanija može deliti informacije sa Povezanim društvima za svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Link preko koga se možete upoznati sa spiskom naših poslovnih partnera je na početku ove Politike privatnosti. Korisnici koji koriste usluge Povezanih društava trebalo bi da pristupe njihovim relevantnim politikama privatnosti koje se mogu razlikovati u odnosu na ovu Politiku privatnosti.

Radi deljenja sa našim poslovnim partnerima.  Kompanija može deliti informacije sa poslovnim partnerima kako bismo im omogućili da vam šalju marketinške sadržaje koji su u skladu sa vašim interesovanjima.

Radi zaštite prava Kompanije i drugih. U nekim slučajevima Kompanija može koristiti ili otkriti vaše podatke. To uključuju i situacije u kojima Kompanija u dobroj veri smatra da je

takvo korišćenje ili otkrivanje neophodno zbog: (i) zaštite, sprovođenja ili odbrane pravnim poretkom garantovanih prava, privatnosti, sigurnosti, ili imovine Kompanije, Povezanih društava ili njihovih zaposlenih, zastupnika i saugovarača (uključujući sprovođenje naših ugovora i naših pravila korišćenja); (ii) zaštite bezbednosti, privatnosti i sigurnosti korisnika Usluga kompanije ili bilo kojih trećih lica; (iii) zaštite u slučaju prevare ili zbog upravljanja rizicima; (iv) usklađivanja sa propisima ili pravnim postupcima; ili (v) odgovaranja na zahteve javnih ili državnih vlasti.

Radi omogućavanja spajanja ili prodaje imovine. Ukoliko Kompanija prodaje ceo ili deo svog biznisa ili vrši prodaju ili prenos svoje imovine ili je na drugi način uključena u spajanje ili transfer svih ili dela materijalnog aspekta svog biznisa (uključujući spajanja ili prodaje u vezi sa stečajnim ili sličnim postupkom)  može preneti i vaše podatke strani ili stranama uključenim u transakciju.

4.    SIGURNOST

Kompanija koristi komercijalne razumne administrativne, tehničke,  i fizičke mere, kao i mere u odnosu na zaposlene, kako bi zaštitila informacije koje poseduje od mogućnosti gubljenja, krađe ili neovlašćene upotrebe, otkrivanja ili menjanja. I pored toga, niko ne može garantovati potpunu sigurnost vaših informacija.

5.    PRISTUP I KONTROLA INFORMACIJA

Ukoliko želite da pristupite, pregledate, ispravite, ažurirate, sprečite dalje korišćenje ili na drugi način ograničite korišćenje vaših ličnih podataka koje ste nam ranije direktno dostavili, možete nas kontaktirati [na način opisan u Delu _; ili koristeći jedan od mehanizama opisanih ispod].  Molimo vas da u vaš zahtev unesete email adresu, ime, adresu i broj telefona, kao i da precizno odredite kojim informacijama želite da pristupite, ili koje podatke želite da promenite, ažurirate ili blokirate njihovo dalje korišćenje. Mi ćemo izaći u susret vašim zahtevima u razumnim rokovima.

Na raspolaganju vam je više mogućnosti koje se odnose na naše korišćenje i otkrivanje vaših ličnih podataka u marketinške svrhe. Možete izabrati opciju kojom ćete isključiti:

·         Prijem elektronskih poruka koje vam šaljemo:  Ukoliko više ne želite da kontinuirano primate naše oglasne poruke, možete se odjaviti slanjem email-a na pr.bg@fox.com

·         Naše deljenje vaših ličnih podataka sa Povezanim društvima za njihove potrebe oglašavanja: Ukoliko ne želite da nastavimo da kontinuirano delimo vaše privatne podatke sa našim Povezanim društvima za potrebe njihovog direktnog oglašavanja, možete se odjaviti slanjem email-a na pr.bg@fox.com

·         Naše deljenje vaših ličnih podataka sa poslovnim partnerima za njihove potrebe oglašavanja: Ukoliko ne želite da nastavimo da kontinuirano delimo podatke o vama sa našim poslovnim partnerima za potrebe njihovog direktnog oglašavanja, možete se odjaviti slanjem email-a na pr.bg@fox.com

 

6.    DRUGE BITNE INFORMACIJE

Ažuriranje Politike privatnosti. Kompanija može menjati ovu Politiku privatnosti. Molimo vas da proveravate datum početka primene, koji se nalazi na početku ovog dokumenta, kako biste znali kada je dokument poslednji put bio menjan. Svaka izmena počinje da važi objavljivanjem izmenjene verzije u okviru Usluga kompanije.

Lokacija podataka. Usluge kompanije su poreklom i njima se upravlja iz Francuske. Ukoliko ste korisnik koje se nalazi van Sjedinjenih Američkih Država, razumete i pristajete da se vaši lični podaci obrađuju u Sjedinjenim Američkim Državama. Propisi koji  regulišu ovu oblast u Sjedinjenim Američkim Državama se mogu razlikovati od onih koju tu materiju uređuju u drugim državama. Iz tog razloga vam savetujemo da ovu Politiku privatnosti  pažljivo pročitate.

Povezane usluge.  Naše usluge takođe mogu biti povezane sa sajtovima nepovezanih društava, i mogu uključivati oglase i druge ponude, funkcionalnosti, igrice, biltene, takmičenja i nagradne igre, ili aplikacije koje je razvilo ili koje održava nepovezano društvo. Kompanija ne snosi odgovornost za praksu koju nepovezana društva imaju u vezi  korišćenja podataka. Kada napuštate Usluge kompanije ili kliknete na oglasnu poruku nepovezanog društva trebalo bi da se upoznate sa politikom korišćenja/privatnosti podataka koju primenjuje taj servis.

Takođe, Kompanija nije odgovorna za praksu privatnosti ili zaštite podataka drugih organizacija, kao što su Facebook, Tumblr, Twitter, Apple, Google, Microsoft ili bilo koja druga aplikacija, proizvođač aplikacija, provajder aplikacija, provajder platforme društvene mreže, provajder operativnog sistema, pružalac  wireless usluga, ili proizvođač uređaja, uključujući i informacije koje obelodanite  drugim organizacijama kroz ili u vezi sa Uslugama kompanije.

Čuvanje podataka. Čuvaćemo vaše podatke onoliko dugo koliko su nam potrebni radi ostvarivanje svrhe navedene u ovom dokumentu, osim ukoliko je duži period čuvanja propisan ili dozvoljen prema merodavnim propisima.

Molimo vas da zapamtite da kopije nekih informacije sa vašeg naloga mogu ostati vidljive i nakon gašenja vašeg naloga, ukoliko ste, na primer, delili podatke sa društvenim mrežama ili drugim servisima. Zbog prirode i načina funkcionisanja ovih tehnoloških rešenja, moguće je da vaš nalog neće odmah u momentu gašenja postati nedostupan za druge. Takođe možemo zadržati sigurnosne kopije informacija o vašem nalogu na našim serverima neko vreme posle gašenja naloga radi otkrivanja prevare ili postupanja u skladu sa primenljivim zakonom ili našim internim politikama. Nije uvek moguće potpuno ukloniti ili obrisati sve informacije o vama zbog tehničkih ograničenja, ugovornih, finansijskih ili drugih obaveza.

 Osetljivi podaci. Molimo vas da nam ne šaljete, niti objavljujete, bilo koje osetljive lične podatke (kao što su brojevi socijalnog osiguranja, podaci o rasnom ili etničkom poreklu, političkim uverenjima, religijskim i drugim opredeljenjima, osuđivanosti ili članstvu u sindikatima) na ili kroz Usluge kompanije ili na drugi način.

7.    KONTAKT

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi našeg pristupa zaštiti  privatnosti, kontaktirajte nas na:

Email: pr.bg@fox.com

Adresa: FOX Networks Group Bulgaria EOOD, Bulevar Nikole J. Vaptsarova 55, EXPO 2000, zgrada 4, sprat 6, matični broj 131431836