Sarit i Itamar - Šavarma s ribom i tahinijem

03:35